No Say No คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ภาษาอังกฤษน่ารู้ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ประโยคภาษาอังกฤษ “Say No” แบบไม่ใช้ “No”

No No No เบื่อรึยัง? กับการปฎิเสธด้วยคำว่า “No” ในภาษาอังกฤษของเรา มีประโยคปฎิเสธที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายโดยไม่ต้องใช้คำว่า “No” ประโยคภาษาอังกฤษ “Say No” แบบไม่ใช้ “No” 1.…

Home / CAMPUS / ประโยคภาษาอังกฤษ “Say No” แบบไม่ใช้ “No”

No No No เบื่อรึยัง? กับการปฎิเสธด้วยคำว่า “No” ในภาษาอังกฤษของเรา มีประโยคปฎิเสธที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายโดยไม่ต้องใช้คำว่า “No”

ประโยคภาษาอังกฤษ “Say No”
แบบไม่ใช้ “No”

1. Nope

แปลว่า ไม่อ่า (คำนี้เป็นภาษาพูดนะคะ ไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่าง

Emmie : Do you wanna go out for dinner tonight? : คืนนี้อยากออกไปหาไรกินมั้ย?

Luke : Nope. I don’t feel good. : ไม่อ่า วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยโอเค

 

2. Not this time.

แปลว่า ไม่ใช่ครั้งนี้ (เราอาจจะเคยช่วย หรือทำให้หลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ทำ)

ตัวอย่าง

Guy : Can you introduce me to your pretty friend? : ช่วยแนะนำฉันให้รู้จักสาวสวยเพื่อนของนายหน่อยดิ

Kan : Ohh sorry, not this time bro. : โอ้ โทษทีนะ ไม่ใช่ครั้งนี้ว่ะพี่ชาย

 

3. I don’t feel like doing it.

แปลว่า ฉันไม่รู้สึกอยากทำมันอ่า

ตัวอย่าง

Emmie : Do you want to go shopping with me? : อยากไปช้อปปิ้งด้วยกันมั้ย?

Tanya : Sorry, I don’t feel like shopping. : โทษทีน๊า ฉันไม่รู้สึกอยากช้อปปิ้งเลย

 

4. I’m not in the mood to do it.

แปลว่า ฉันไม่มีอารมณ์จะทำอ่า

ตัวอย่าง

Big : Let’s go party tonight! : ไปปาร์ตี้กันเถอะคืนนี้

Parn : I don’t feel like doing it. : ฉันไม่มีอารมณ์จะไปปาร์ตี้อ่า

 

5. I’m afraid I won’t be able to do it.

แปลว่า ฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถทำมันได้อ่า

 

6. I’m not able to commit to that.

แปลว่า ฉันรับปากไม่ได้อ่า (คือไม่ทำนั่นแหละ)

ตัวอย่าง

Ohm : Do you think you can finish all reports tonight? : คุณคิดว่าคุณจะสามารถทำรายงานทั้งหมดให้เสร็จภายในคืนนี้ได้มั้ย

Ning : I’m not able to commit to that. : ฉันรับปากไม่ได้อ่า

 

7. Maybe another time.

แปลว่า ครั้งหน้าเนอะ

ตัวอย่าง

Jean : After the meeting, we should get something to eat. : หลังประชุม เราน่าจะไปหาไรกินกันนะ

Patty : Maybe another time. : เอาไว้ครั้งหน้านะ

X