ประโยคภาษาอังกฤษ “Say No” แบบไม่ใช้ “No”

ประโยคภาษาอังกฤษ “Say No” แบบไม่ใช้ “No”

No No No เบื่อรึยัง? กับการปฎิเสธด้วยคำว่า “No” ในภาษาอังกฤษของเรา มีประโยคปฎิเสธที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายโดยไม่ต้องใช้คำว่า “No” ประโยคภาษาอังกฤษ “Say No” แบบไม่ใช้ “No” 1.…