ข้อสอบ วิชาดนตรี วิชานาฏศิลป์ วิชาศิลปะ แนวข้อสอบ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2557

วันนี้เรามาฝึกทำข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม. 3 เพื่อทดสอบความรู้จากในห้องเรียนว่าน้องๆ เข้าใจเนื้อหาเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ มีจำนวนทั้งหมด 36 ข้อ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 วิชา :…

Home / CAMPUS / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2557

วันนี้เรามาฝึกทำข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม. 3 เพื่อทดสอบความรู้จากในห้องเรียนว่าน้องๆ เข้าใจเนื้อหาเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ มีจำนวนทั้งหมด 36 ข้อ Pre O-net ปีการศึกษา 2557

วิชา : ศิลปะ

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 36 ข้อ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3
วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2557


[HDquiz quiz = “18888”]