Excel การหาผลรวม Excel การเขียนสูตร Excel สูตร Excel เรื่องน่ารู้

การเขียนสูตร Excel ที่คุณต้องรู้! ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

คัดลอก URL แล้ว

ลืมกันไปหรือยังคะ วิธีการเขียนสูตรใน Excel ที่ช่วยหาผลรวม การหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นเทคนิคการทำงานที่จะช่วยให้เพื่อนๆ ทำงานได้เร็ว และคำนวณตัวเลขเยอะๆ ออกมาได้ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องมาใช้เครื่องคิดเลขกดหาค่าอีก ถ้าจำสูตร Excel ไม่ได้ละก็ วันนี้เราจะมาทบทวนพร้อมๆ กัน

การเขียนสูตร Excel ที่คุณต้องรู้!
ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

สูตรที่ 1 SUM : การหาผลรวม

SUM ใช้ในการหาผลรวมของตัวเลข SUM(number1, [number2], …) ในวงเล็บ คือช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาผลรวม

ตัวอย่าง =SUM(A2:A10)

 

สูตรที่ 2 SUMIF การหาผลรวมในช่วงที่กำหนดไว้

SUMIF ใช้ในการหาผลรวมของตัวเลขในช่วงที่กำหนดไว้ SUMIF(range, criteria, [sum_range])

range หมายถึง ช่วงเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุใน criteria

criteria หมายถึง เงื่อนไขที่ระบุ โดยจะเป็นตัวเลขหรือความข้อความก็ได้

[sum_range] หมายถึง ช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาผลรวมตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้

ตัวอย่าง =SUMIF(B2:B11,B4,C2:C11)

 

สูตรที่ 3 AVERAGE : การหาค่าเฉลี่ย

ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข AVERAGE(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่าง =AVERAGE(C2:C11)

 

สูตรที่ 4 MAX/MIN การหาค่าสูงสุด/ต่ำสุด

ใช้ในการหาค่าที่มากที่สุด/น้อยที่สุดของชุดตัวเลข

MAX(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าที่มากที่สุด

MIN(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าน้อยที่สุด

ตัวอย่าง =MIN(C2:C11) กับ =MAX(C2:C11)

 

สูตรที่ 5 COUNT : การนับจำนวนช่อง ที่มีตัวเลขอยู่

ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขบรรจุอยู่ COUNT(value1, [value2], …) ในวงเล็บคือช่วงเซลล์ที่ต้องการจะนับ

ตัวอย่าง  =COUNT(C2:C11)

 

สูตรที่ 6 VLOOKUP : การหาข้อมูลโดยอิงจากข้อมูลอีกชุดหนึ่ง

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

lookup_value หมายถึง ช่องเซลล์ที่เราต้องการใส่ข้อมูลลงไป

table_array หมายถึง การเลือกช่วงของข้อมูลจาก column หนึ่ง ถึงอีก column หนึ่ง ที่เราต้องใช้ในการหา

col_index_num หมายถึง การเลือกว่าข้อมูลที่เราจะค้นหาอยู่ใน column ที่เท่าไหร่ของ table_array

range_lookup มี 2 ค่า ได้แก่

TRUE หมายถึง ข้อมูลที่ใส่ลงไปใน lookup_value มีการเรียงจากน้อยไปมาก เช่น 0 , 1 , 2 ,3

FALSE : ข้อมูลที่เราจะใส่ลงไปใน lookup_value ไม่ได้เรียงกัน ว่าจะน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

ตัวอย่าง  =VLOOKUP(C13,B2:C11,2,FALSE)

สูตรที่ 7 TODAY การใส่วันที่ปัจจุบัน

TODAY ()

() หมายถึง แค่กด Enter ก็จะแสดงลำดับของวันที่ปัจจุบันตามที่ตั้งค่าไว้ใน Control Panel

ตัวอย่าง= TODAY () กด Enter

 

สูตรที่ 8 BAHTTEXT การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร

BAHTTEXT (number) เลขในวงเล็บคือ เซลล์ที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร

ตัวอย่าง =BAHTTEXT(C13) จะได้ค่าจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

 

สูตรที่ 9 DATE การใส่วันที่ที่ต้องการ

DATE (year, month, day)

year, month, day หมายถึง การใส่ ปี เดือน และวันที่ต้องการ โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบที่ตั้งค่าใน Control Panel

ตัวอย่าง =DATE(2019,6,19)

 

สูตรที่ 10 UPPER/LOWER

คือ การเปลี่ยนข้อความภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

UPPER(text) / LOWER(text)

text หมายถึง ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

ตัวอย่าง =UPPER(B2) หรือ =LOWER(B2)

 

สูตรที่ 11 IF การทดสอบเงื่อไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ

IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

logical_test หมายถึง เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ

value_if_true หมายถึง ค่าที่จะแสดงถ้าเงื่อนไขเป็นจริง

value_if_false หมายถึง ค่าที่จะแสดงถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ

ตัวอย่าง =IF(C2<D2, “กำไร”, “ขาดทุน”)

 

สูตรที่ 12 CONCATENATE การเชื่อมคำ

CONCATENATE(text1, [text2],…) ในวงเล็บคือ คำที่ต้องการนำมาเชื่อมกัน

ตัวอย่าง =CONCATENATE(B2,C2)


แท็ก: CAMPUS , , , , ,

RELATED

HYPERTHYMESIA โรคความจำดี บิดเบือนความทรงจำหรือลืมความทรงจำที่อยากลืมไม่ได้

HYPERTHYMESIA โรคความจำดี บิดเบือนความทรงจำหรือลืมความทรงจำที่อยากลืมไม่ได้

มีอยู่จริง HYPERTHYMESIA โรคความจำดี ภาวะความทรงจำที่คนคนหนึ่ง สามารถจำรายละเอียดประสบการณ์ในชีวิตได้อย่างมากมาย

คีย์ลัดโปรแกรม Excel – 39 ทริคที่จะทำให้การใช้ Excel เป็นเรื่องง่าย

คีย์ลัดโปรแกรม Excel – 39 ทริคที่จะทำให้การใช้ Excel เป็นเรื่องง่าย

คีย์ลัดโปรแกรม Excel รวมทริคทางลัดการใช้โปรแกรม Excel ที่จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น จะมีอะไรบ้างไปอ่านทริคทั้ง 39 ข้อกันได้เลย

12 สูตร Excel ที่ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

12 สูตร Excel ที่ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

สูตร Excel ช่วยหาผลรวม การหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นเทคนิคการทำงานที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

รวมชื่ออำเภออ่านยาก พร้อมคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

รวมชื่ออำเภออ่านยาก พร้อมคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ซึ่งบางอำเภอเห็นชื่อแล้วต้องสะดุด เช่น อำเภอกมลาไสย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอบุณฑริก อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสหัสขันธ์ ฯลฯ ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร และอยู่ที่จังหวัดไหน วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้องมาฝากให้ติดตามกัน…

รู้ยัง! คำอุทานภาษาอังกฤษยอดฮิต คำไหนใช้บ่อยที่สุด

รู้ยัง! คำอุทานภาษาอังกฤษยอดฮิต คำไหนใช้บ่อยที่สุด

หากใครที่ชื่นชอบการดูหนัง ฟังเพลง ของต่างประเทศบ่อยๆ ละก็ คงต้องพอได้ยินคำอุทาน ของนักร้องนักแสดงต่างชาติกันมาบ้าง พอได้ยินปุ๊บ ก็อยากพูดได้ยังเขาบ้าง แต่จะมีคำว่าอะไร ใช้แบบไหน และมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกัน ลองฝึกพูดบ่อยๆ ก็ได้นะคะ รู้ยัง!…

วัยรุ่นควรอย่างยิ่ง! วิธีออมเงินง่ายๆ แบบ 365 วัน สิ้นปีมีเงินเก็บเพียบ

วัยรุ่นควรอย่างยิ่ง! วิธีออมเงินง่ายๆ แบบ 365 วัน สิ้นปีมีเงินเก็บเพียบ

วัยรุ่นห้ามพลาด เตรียมไปหากระปุกมาออมเงินให้พร้อม ยุคนี้สมัยนี้การออมเงินเตรียมไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยใช้วิธีออมเงินแบบวันละนิดจิตแจ่มใสง่ายๆ สไตล์วัยรุ่นเนี่ยแหละ เชื่อว่าทุกคนทำได้ ขอแค่ความสม่ำเสมอเท่านั้น กับ ปฏิทิน 365 Day Saving Money Challenge โดยเพจ GLER เอามาปรับให้เข้ากับคนไทย…

คำสามัญ คำสุภาพ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

คำสามัญ คำสุภาพ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

เรื่องน่ารู้ภาษาไทย ที่น้องๆ หลายคนมักเจอในข้อสอบ หรืออาจเจอเวลาที่ทำการบ้านส่งอาจารย์ นั้นก็คือ คำสามัญ หมายถึง คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เช่น สัตว์ ช้าง แมว อาหาร และ คำสุภาพ เดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบ คำที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันคำสุภาพ หมายถึง…

วันนี้ในอดีต 22 มกราคม ประกาศใช้ “สวัสดี” เป็นคำทักทายประจำชาติ

วันนี้ในอดีต 22 มกราคม ประกาศใช้ “สวัสดี” เป็นคำทักทายประจำชาติ

คำว่า “สวัสดี” ถือเป็นคำทักทายของคนไทย โดยเราจะใช้เมื่อแรกพบกัน หรือ เมื่อต้องการบอกลา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “สวัสดี (สวัสดิ์) “ ว่าหมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง ค่ะ และทราบหรือไม่คะว่า วันที่…

เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี

เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี

รู้หรือไม่ เวลาเหนื่อย นอกจากประโยคเบสิคว่า I’m tired แล้ว จะพูดประโยคอื่นที่มีความหมายภาษาอังกฤษ ว่า เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง อย่างไรได้บ้าง มาดูวิธีพูดที่เรานำมาฝากเหล่านี้กันเลย เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง…

X