o-net O-NET 2559 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ

ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 Pre O-NET 2559

มาฝึกทำ แนวข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัน ก่อนลงสนามสอบจริง ว่าจะได้กี่คะแนน ท้ายบททดสอบมีเฉลยข้อที่ถูกต้องให้ด้วย วิชา : ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น…

Home / CAMPUS / ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 Pre O-NET 2559

มาฝึกทำ แนวข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัน ก่อนลงสนามสอบจริง ว่าจะได้กี่คะแนน ท้ายบททดสอบมีเฉลยข้อที่ถูกต้องให้ด้วย

วิชา : ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น : ป.6

จำนวน : 40 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
Pre O-NET 2559


[HDquiz quiz = “18363”]

X