ทำไมต้องเรียนภาษาไทย ภาษาไทย วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทย

เหตุผล ทำไมเด็กต้องเรียน วิชา​ภาษาไทย

คัดลอก URL แล้ว

เชื่อว่าเด็กๆ หลายคน ต้องเคยสงสัย ทำไมต้องเรียนวิชาภาษไทย ที่ต้องอ่าน ต้องท่องจำข้อมูลเยอะมากมาย ทั้งๆ ที่เราก็พูดได้แล้ว และเป็นภาษาของเราเอง ก็เนี่ยแหละคะ เพราะเป็นภาษาของเราเอง เราก็ควรต้องใช้ให้ถูกต้องมากที่สุด ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิชาอื่นเพิ่มเติม วันนี้เรามาติดตามกันว่า ประโยชน์และเหตุผลของการเรียนวิชาภาษาไทยนั้น มีอะไรบ้าง

เหตุผล ทำไมเด็กต้องเรียน
วิชา​ภาษาไทย

1. ภูมิใจที่เรามีภาษาของตัวเอง

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ที่คนจากชาติอื่นๆ ก็อยากเรียนรู้ภาษาของเราไม่แพ้กัน  เรามีตัวอักษรไทยเป็นของเราเอง ซึ่งในความยากและซับซ้อนของภาษาไทยนี้มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากภาษาอื่น ความไพเราะของภาษาที่มีจุดเด่นคือ มีเสียงวรรณยุกต์สูง-ต่ำ

2. ภาษาไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นการฟัง  การพูด  การอ่าน  หรือการเขียน  เราหลีกเลี่ยงภาษาไทยไปไม่พ้นจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา  ถ้าเราไม่เรียนภาษาไทย ไม่รู้จักการเลือกใช้คำพูด ความเหมาะสม น้ำเสียง ก็จะทำให้เราสื่อสารกับผู้อื่นไม่เข้าใจ และอาจไม่ตรงความหมายได้  

3. ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ

ภาษาเป็นเครื่องวัดความมีวัฒนธรรมของชาติ   วัฒนธรรมต่างๆของชาติต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด ในตัวภาษาไทยเองก็จะมีวัฒนธรรมของภาษาแทรกอยู่  รวมทั้งกลวิธีการใช้ภาษาในวรรณคดีที่มีการเล่นคำได้อย่างน่าสนใจ หรือการเล่นสัมผัส ซึ่งเป็นคุณค่าทางภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก อย่างที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ ‘สุนทรภู่’ เป็น บุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม ดังนั้นเราจึงควรภูมิใจที่ได้เรียนภาษาไทย

4. ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ

การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ออกเสียงชัดเจน ฉะฉาน คล่องเรื่องไวยากรณ์ หลักภาษาไทยต่าง ๆ สามารถแยกความหมายของคำออก เช่น คำว่า “หนาแน่น” และ “แน่นหนา” ที่มีความหมายคล้ายกัน แต่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเหล่านี้แสดง ให้เห็นว่าภาษาไทยของเรานั้นมีความละเอียดลออ เราในฐานะเจ้าของภาษาต้องใส่ใจในรายละเอียดนี้ เพื่อจะ ได้ใช้ภาษาได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นเราจึงควรศึกษาภาษาไทยของเราให้มากๆ

5. เรียนภาษาไทยสนุกขึ้น ถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ กำเนิดภาษาไทย

กว่าเราจะมีภาษาเป็นของเราเองนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ภาษาไทยปรากฏครั้งแรกในพุทธศักราช 1826 โดยพ่อขุนรามคำแหง ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 1826 มี พยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 เสียง), วรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ภาษาไทยดัดแปลงมาจากบาลี-สันสกฤต มอญ และ เขมร

ภาษาไทย ได้ปรากฏอย่างสากลและใช้ในงานของราชการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2476 ด้วยการก่อตั้งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาขึ้น และปฏิรูปภาษาไทย พุทธศักราช 2485 

อย่างที่เราทราบกันว่า ในปัจจุบัน เด็กๆ วัยรุ่นนิยมใช้ศัพท์วัยรุ่น หรือศัทพ์แชทในการสื่อสารทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ติดภาพคำไทยที่ใช้ผิดจนคิดว่าคำนั้นถูกต้อง ดังนั้นเมื่อเราทราบประโยชน์จากการเรียนภาษาไทยแบบนี้แล้ว เราควรตั้งใจเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ได้ถูกต้องที่สุดนะคะ


แท็ก: CAMPUS , , , ,

RELATED

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง สังเกตดีๆ ออกเสียง มอม้า แทบจะเหมือนกันทั่วโลกเลย

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

หลักภาษาไทย ไตรยางค์ หรือ อักษรสามหมู่ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เราควรรู้และใช้ให้ถูกต้อง วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

ทบทวนความจำกันหน่อย อุปมา อุปไมย คืออะไร? พอจะจำกันได้ไหม และแยกออกหรือไม่ ระหว่างคำไหนคืออุปมา คำไหนคืออุปไมย

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร รวมชื่ออำเภออ่านยาก

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

เรื่องน่ารู้ภาษาไทย ที่น้องๆ หลายคนมักเจอในข้อสอบ ในการบ้านส่งอาจารย์ คำสามัญ หมายถึง คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เช่น สัตว์ ช้าง แมว อาหาร และ คำสุภาพ เดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบ คำที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

เรื่องน่ารู้ อักษรย่อ หรือ คำย่อ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทน "คำเต็ม" โดยส่วนใหญ่จะเป็นพยัญชนะ และใส่จุดหรือไม่ใส่จุด เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ย

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ขอรวมรวมผลงาน 15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

มาเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง "คำเป็น คำตาย" จำกันได้ไหมคะว่า คำเป็น คำตาย หมายถึงอะไร และสังเกต อย่างไรถึงรู้ว่า อันนี้คำเป็น อันนี้คำตาย

X