9 วิชาสามัญ dek 63 กำหนดสอบ รายชื่อสนามสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา สนามสอบ สนามสอบ 9 วิชาสามัญ

รายชื่อสนามสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ติดตามข้อมูลการเปิดเขต / อำเภอ และจังหวัด ในการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยน้องๆ ผู้สมัครสอบต้องเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะไปสอบในขั้นตอนการสมัครสอบ โดยผู้ที่ประสงค์จะสอบในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ต้องเลือกลำดับ…

Home / CAMPUS / รายชื่อสนามสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ติดตามข้อมูลการเปิดเขต / อำเภอ และจังหวัด ในการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยน้องๆ ผู้สมัครสอบต้องเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะไปสอบในขั้นตอนการสมัครสอบ โดยผู้ที่ประสงค์จะสอบในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ต้องเลือกลำดับ 5 อันดับ เรียงจากความประสงค์ที่ต้องการไปสอบมากที่สุด (ลำดับที่ 1) ไปน้อยที่สุด (ลำดับที่ 5) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ สามารถเลือกอำเภอ และจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ โดย สทศ. จะจัดให้เข้าสอบตามที่เลือกไว้ โดยมีรายชื่อเขต/อำเภอที่จะเปิดสนามสอบ (เรียงตามตัวอักษร) ดังนี้

รายชื่อสนามสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
ปีการศึกษา 2563

 

หมายเหตุ : สทศ. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการเปิดเขต/อำเภอ จังหวัด ตามความเหมาะสม

เมื่อน้องๆ ทำการสมัครสอบ เลือกสนามสอบเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมทำการชำระเงินได้เลย โดยสามารถทำการชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

กำหนดการ

ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน และการเลือกจังหวัดและเขต/อำเภอในการสอบ : 5 – 20 ธันวาคม 2562

ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ : 5 – 21 ธันวาคม 2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ : 17 มกราคม 2563

จัดการทดสอบ : 14 – 15 มีนาคม 2563

ประกาศผลสอบ  :  5 เมษายน 2563

ช่องทางการติดต่อ สทศ. วิชาสามัญ 9 วิชา

-โทรศัพท์ 02-217-3800 / โทรสาร 02-219-2996 (ระบบอัตโนมัติ) ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันหยุดทำการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

– ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง >> กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

– ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

ที่มาข้อมูลจาก niets.or.th


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง