ความเชื่อ คำอธิษฐานวันลอยกระทง วันลอยกระทง

คำอธิษฐานวันลอยกระทง คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ในวันลอยกระทง

คำอธิษฐานวันลอยกระทง คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ในวันลอยกระทง

Home / CAMPUS / คำอธิษฐานวันลอยกระทง คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ในวันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 นอกจากนิยมออกมาลอยกระทงกันที่แม่น้ำ แหล่งน้ำใกล้แล้ว ยังมีความเชื่อในเรื่องของการกล่าว คำอธิษฐานและขอขมาพระแม่คงคา ในวันลอยกระทงด้วย

คำอธิษฐานวันลอยกระทง คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน
ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ

อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน
ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปล คำอธิษฐานวันลอยกระทง

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย
ในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท
ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ (ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกล่าวว่า “สาธุ”)

หากใครอยากลอยกระทงแต่ไม่อยากเดินทางออกไปข้างนอก ชวนมาลอยกระทงออนไลน์กับทาง MThai.com กันพร้อมได้ลุ้นของรางวัลด้วยนะ

ลอยกระทงออนไลน์คลิก >> https://mthai.com/loykrathong/

ภาพปกจาก: freepik

X