ทันตแพทย์ ทันตแพทย์นวัตกร มหาวิทยาลัย สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาน่าเรียน

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

คัดลอก URL แล้ว

หากการก่อสร้างอาคารสูงต้องมี “วิศวกร” วิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ เพื่อก่อร่างสร้างรากฐานให้มั่นคงแข็งแรง การมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ก็ย่อมต้องมี “หมอฟัน” เป็นบุคคลสำคัญในการประคับประคองสร้างเสริมช่องปากและฟันให้ดีเช่นกัน

6 จุดเด่นการเรียน “ทันตแพทย์นวัตกร” พลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่

“ทันตแพทย์นวัตกร” จึงเป็นแนวคิดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะน้องใหม่ล่าสุดจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มุ่งเฟ้นหาและพร้อมพัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์รุ่นใหม่ให้มีความรู้รอบด้าน ทั้งทันตกรรม วิศวกรรมด้านการแพทย์ รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเชื่อมโยงกัน เปรียบเสมือนวิศวกรช่องปาก เพื่อการวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. นำจุดแข็งของสถาบันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการแพทย์ มาต่อยอดทางด้านสาธารณสุขและทันตกรรม เพื่อสร้างทันตแพทย์รุ่นใหม่ให้กลายเป็น “ทันตแพทย์นวัตกร” ที่พร้อมจะพลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่นี้ ด้วย 6 จุดเด่น ดังนี้

1.Thinking skills ทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ

เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นคณะทันตแพทย์ฯ แห่งแรกที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเรื่องทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systems thinking skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Innovative thinking skill) รวมทั้งต้องมีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skill), ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and teamwork skills)

2.Interdisciplinary learning and Innovation มีการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชา

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเรื่องที่ทันตแพทย์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร วิศวกรรม (AI and Robotics) การออกแบบ เป็นต้น เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ สู่การสร้าง Interdisciplinary innovation

3.Technology Literacy นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีแรกของการศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่างๆ และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดอย่างรวดเร็วในอนาคต

4.Digital Dentistry and E-Services ครบครันด้วยห้องแลปทันตกรรม

และคลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษาที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย

5.Global Dentists มีความเป็นสากลทั้งด้านความคิด

และทักษะการเป็นทันตแพทย์ อีกทั้งยังพร้อมที่จะทำงานได้ทุกแห่งในโลก สามารถผันตัวเองไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ นักวิจัย นวัตกร ผู้ประกอบการ และผู้บริหารโรงพยาบาล หรือคลินิกทันตกรรม

6.Teaching with the latest technology อาจารย์ผู้สอนที่มีความพร้อม

ในการสอนผ่านเทคโนโลยีนำสมัย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมในสาขาต่างๆ รวมถึงมีอาจารย์จากสถาบันต่างประเทศมาเป็นผู้ร่วมสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. จึงนับเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่ท้าทายความฝันของน้องๆ และตอบโจทย์อาชีพทันตแพทย์ยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 329 8000 ต่อ 2189 และ 095 072 8540 หรือ Email : dent@kmitl.ac.th และติดตามข่าวสารได้ทาง https://www.facebook.com/DentistryKMITL/


แท็ก: CAMPUS , , , , , ,
WRITER

RELATED

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 6 หลักสูตร ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจาก ABET

“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย์ และสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย์ และสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

เรียนจบสองปริญญาได้ใน 6 ปี "จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย และสาธารณสุขหลักสูตรแรกในไทย เพื่อพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนและภูมิภาค

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2022 ถือเป็นปีที่ 14 แล้ว

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

แชร์ประสบการณ์ จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส กลยุทธ์การรับมือและองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียน

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

KMITL เปิดคลาสพิเศษ ‘รู้เท่าทันการพนัน’ หรือ ‘GAMBLING LITERACY’ หนึ่งในวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เสริมสร้างทักษะ Soft Skill เพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน

ดนตรีบำบัดคลายเครียด บรรเทาปวดได้ผล จุฬาฯ ต่อยอด เปิดสาขาวิชาดนตรีบำบัด เพิ่มนักเยียวยาในสังคม

ดนตรีบำบัดคลายเครียด บรรเทาปวดได้ผล จุฬาฯ ต่อยอด เปิดสาขาวิชาดนตรีบำบัด เพิ่มนักเยียวยาในสังคม

ผลทางการแพทย์ชี้ ดนตรีบำบัดลดความดันเลือด บรรเทาความเจ็บปวดระหว่างคีโม ฟอกไต กระตุ้นสมองผู้สูงวัย ศิลปกรรมฯ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรผลิตนักดนตรีบำบัด

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

มาดูกันว่าในไทยมี วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนที่ไหนบ้าง? “จีน” ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด

X