Times Higher Education การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยไทย

17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 โดย Times Higher Education หรือ THE ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่คุณภาพด้านการสอนที่ดีที่สุดของโลก

Home / CAMPUS / 17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

อัปเดตการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในปี 2021 สถาบันไหนบ้างที่อยู่ในการจัดอันดับว่ามีคุณภาพการสอนที่ดีที่สุดในปีนี้ โดย Times Higher Education หรือ THE ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพด้านการสอนที่ดีที่สุดของโลก ได้มีผลออกมาแล้ว

รายชื่อ 17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 ทาง Times Higher Education หรือ THE วัดคุณภาพนี้จาก

 • คะแนนการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมการเรียน
 • ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน
 • อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
 • อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิปริญญาเอกหรือที่เคยได้รับรางวัลต่างๆ
 • รวมถึงรายได้ของสถาบันศึกษานั้นๆ

ในปี 2021 นี้มีมหาวิทยาลัยไทยไหนติดอันดับบ้างไปเช็คกันเลยจ้า

 • อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 34.4
 • อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยคะแนน 33.9
 • อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยคะแนน 22.8
 • อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยคะแนน22.4
 • อันดับ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยคะแนน 21.2
 • อันดับ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนน 20.4
 • อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยคะแนน 19.3
 • อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนน 19.3
 • อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยคะแนน 18.8
 • อันดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยคะแนน 18.1
 • อันดับ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยคะแนน 18.1
 • อันดับ 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยคะแนน 18.0
 • อันดับ 13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยคะแนน17.9
 • อันดับ 13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยคะแนน 17.9
 • อันดับ 15 มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยคะแนน 17.0
 • อันดับ 16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยคะแนน 16.8
 • อันดับ 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยคะแนน 15.9

และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อ 17 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE มีสถาบันของเพื่อนๆ บ้างหรือเปล่า??

ที่มา: timeshighereducation

X