จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน ฟอนต์ไทย

จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน สำหรับใช้ในราชการไทย

จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน ให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ.2564

Home / CAMPUS / จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน สำหรับใช้ในราชการไทย

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ ให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS ด้วย

จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน ให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ.2564

(6 กรกฎาคม 2564) ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย จุฬาภรณ์ลิขิต ได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับยอดอ่อนของดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis Princess Chulabhorn เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต ประกอบด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีโครงสร้างถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีลักษณะเป็นตัว มีหัว มีปาก มีส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการประดับลวดลาย รายละเอียดมากจนเกินไป สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายลักษณะ จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในราชการ ทั้งนี้ผู้คนทั่วโลก สามารถนำชุดแบบอักษรไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทยรวมถึงเป็นการจารึกพระนามขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บนโลกดิจิทัล

ส่วนฟอนต์มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น สารบรรณ ยังคงใช้ได้ตามปกติ เป็นทางเลือกให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่นี่ คลิก

X