จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน ฟอนต์ไทย

จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน สำหรับใช้ในราชการไทย

คัดลอก URL แล้ว

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ ให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS ด้วย

จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์พระราชทาน ให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ.2564

(6 กรกฎาคม 2564) ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย จุฬาภรณ์ลิขิต ได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับยอดอ่อนของดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis Princess Chulabhorn เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต ประกอบด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีโครงสร้างถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีลักษณะเป็นตัว มีหัว มีปาก มีส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการประดับลวดลาย รายละเอียดมากจนเกินไป สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายลักษณะ จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในราชการ ทั้งนี้ผู้คนทั่วโลก สามารถนำชุดแบบอักษรไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทยรวมถึงเป็นการจารึกพระนามขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บนโลกดิจิทัล

ส่วนฟอนต์มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น สารบรรณ ยังคงใช้ได้ตามปกติ เป็นทางเลือกให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่นี่ คลิก


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

10 ฟอนต์ไทย ฟอนต์วัยรุ่น Fontลายมือน่ารัก โหลดฟรี

10 ฟอนต์ไทย ฟอนต์วัยรุ่น Fontลายมือน่ารัก โหลดฟรี

โหลดฟรี ฟอนต์ไทย ฟอนต์วัยรุ่น Fontลายมือแนวๆ น่ารัก ฟอนต์ภาษาไทย

X