การประกวด เด็กเก่ง เด็กไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 9 รางวัลประกวดนวัตกรรมที่โปแลนด์

คัดลอก URL แล้ว

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุดล้ำ คว้า 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “E-NNOVATE 2021 International Innovation Show” ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 9 รางวัลประกวดนวัตกรรมที่โปแลนด์

นวัตกรคนเก่งจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่คว้า 6 เหรียญทอง (Gold Award) ประกอบด้วย

  1. ด.ช.รณภัทร ศรีวรวิไล ด.ช.ธรรมธัช พัวพงษ์พันธ์ ด.ช.บุญยกร สัมฤทธิวนิชชา จากผลงาน “ปากกาต่อต้านโรคระบาด” (Anti Pandemic Pen)
  2. ด.ช.ภูริชา หนองหารพิทักษ์ ด.ช.ญาณวัฒน์ กฤษดาธานนท์ ด.ช.กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์ ด.ญ.ปราณรัก บ่ายคล้อย ด.ญ.ภารวี หนองหารพิทักษ์ จากผลงาน “ระบบห้องน้ำอัจฉริยะระเบิด ความสนุกสำหรับชีวิตวิถีใหม่” (FunPlosion Smart Bathroom in the New Normal)
  3. น.ส.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน ด.ช.มัชฌิมา สุวิชชโสภณ ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ จากผลงาน “ชุดหมอนลดการนอนกรนเพื่อปรับสมดุลให้การนอนหลับมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด” (Less Snore More Sleep)
  4. ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ ด.ช.ธีรภาส อภินันท์กูล ด.ช.สุธีพันธุ์ โขวิฑูรกิจ จากผลงาน “โปรแกรมฝึกคลื่นสมองด้วยเทคนิคสะท้อนกลับ ป้องกันสมองเสื่อมและลดปัญหาความรุนแรงจากสมาธิสั้น” (@TRaIN :Trans Brain computer Interface Neurofeedback Training)
  5. ด.ช.ธิปก ตั้งศิริพัฒน์ ด.ญ.จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์ ด.ช.ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย ด.ช.ณัฐธรรม โอสรประสพ ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย คว้า 2 เหรียญทองจากผลงาน “คิดส์เพลิน” (Kid Plearn : Kid Play and Learn) และ“ชุดอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายในผู้ป่วยติดเตียง” (Muvtivate : Muscle and Movement Stimulation Versatility Tool – for elderly)
ชุดอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายในผู้ป่วยติดเตียง
ปากกาต่อต้านโรคระบาด (Anti Pandemic Pen)
ชุดฝึกสมองและกระตุ้นพัฒนากล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเด็กออทิสติก

นอกจากนี้ยังคว้าเหรียญเงิน (Silver Award) จากผลงาน “ชุดฝึกสมองและกระตุ้นพัฒนากล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเด็กออทิสติก” (Boost Brain Up)

ส่วนอีก 2 เหรียญเงินเป็นของ ด.ญ.ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ ด.ญ.ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ ด.ญ.ปริญ อุดมเกียรติกูล ด.ญ.ชญาภา ศรีวรวิไล ด.ญ.พิชา บัณฑิตชุติกุล จากผลงาน “ไอจีแมสก์สำหรับพูด” (IG Talking Mask) และ ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน ด.ญ.ณิชาภัทร โกมลบุตร ด.ช.ปัณณทัต จิตรภักดี ด.ญ.นภาพร ลี่ดำรงวัฒนากุล ด.ช.จีราวัฒน์ พูนบันดานสิน จากผลงาน “อุปกรณ์จัดท่าทางการนั่งและการยืน เพื่อลดปัญหาออฟฟิศซินโดรม” (Up Lift Shift Life)

ระบบห้องน้ำอัจฉริยะระเบิดความสนุกสำหรับชีวิตวิถีใหม่
ไอจีแมสก์สำหรับพูด

ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ส่งเสริมนวัตกรตัวน้อยสร้างนวัตกรรมยิ่งใหญ่

ความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เกิดจากการได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในงานนวัตกรรมมีโอกาสและพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ภายใต้การดูแล ให้คำปรึกษาโดย อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ประธานศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

“เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความฝัน อยากทำสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกตำราเรียน เด็กในวัยประถมจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก สิ่งที่เราทำคือให้คำปรึกษาว่าจะสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของเขาออกมาเป็นรูปธรรมได้ในรูปแบบใดบ้าง” อ.จีระศักดิ์ เผยถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรจากรั้วสาธิตจุฬาฯ

การไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมประสบความสำเร็จ หน้าที่ของอาจารย์จะให้คำแนะนำนักเรียนในการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น โดยยึดความคิดของนักเรียนเป็นหลัก และมีความเห็นของอาจารย์เป็นส่วนเสริม รวมถึงการได้รับความสนับสนุนจากโรงเรียนและผู้ปกครอง

อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์

ที่ผ่านมาทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ส่งผลงานนวัตกรรมของนักเรียนเข้าร่วมการประกวดรายการต่างๆ 5 – 6 ประเทศต่อปี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบางเวทีทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอง

“เราทำงานนี้มา 7 ปีแล้ว ปีแรกๆ ที่ไปแข่งขันในต่างประเทศ เราเป็นชาติแรกๆ ที่ส่งเด็กไปแข่งขันในรายการที่มีผู้แข่งขันเป็นระดับผู้ใหญ่ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก” อ.จีระศักดิ์เล่าถึงประสบการณ์ในการนำนักเรียนไปแข่งขันในต่างประเทศ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทุกคนต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน อ.จีระศักดิ์มองว่าไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของนักเรียน แต่กลับทำให้นักเรียนมีเวลาคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น ในปีที่ผ่านมาศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ส่งผลงานของนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยส่งมา

อ.จีระศักดิ์ ยืนยันว่าความสามารถของเด็กไทยสามารถสู้กับต่างชาติได้ โดยจะสอนเด็กเสมอว่ารางวัลเป็นสิ่งที่วัดผลงานที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาว่าอยู่ในระดับใด เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

กร เหมรัญช์โรจน์

กร เหมรัญช์โรจน์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล เหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศโปแลนด์ กล่าวว่า การสร้างงานนวัตกรรม ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และให้วิธีคิดในการทำงานให้ออกมาดีที่สุด ตนสนใจงานนวัตกรรรมตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.5 และได้เริ่มส่งผลงานประกวดแข่งขันตามเวทีต่างๆ ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นของน้องกร เช่น เกมฝึกคลื่นสมองเพื่อพัฒนาสมาธิและการจดจ่อ ผ้ากรองแสงยูวี หมอนลดการนอนกรนโดยการปรับระดับศีรษะ ฯลฯ

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คุณแม่ผู้ให้การสนับสนุนน้องกรในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม เผยว่า “สิ่งสำคัญต้องให้เขารู้จักคำว่าผิดหวัง ถ้าพยายามต่อไปความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ให้กำลังใจตรงนี้ เขาจะเสียโอกาส ในการเรียนรู้ ความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ ความสำเร็จเป็นเพียงก้าวหนึ่ง ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ”

ปรมิศวร์ แสงมณี

ปรมิศวร์ แสงมณี นักเรียนชั้น ป.6 นวัตกรคนเก่งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมจนได้รับรางวัลทางด้านนวัตกรรมมาแล้วมากมาย ได้เผยถึงแรงบันดาลใจ ในการสร้างผลงานนวัตกรรมว่ามาจากความสนใจเรื่องปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมชิ้นแรกที่ทำ เมื่อเรียนอยู่ชั้น ป.3 คือ “Sea Cleaner” ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นขยะอยู่เต็มทะเล ทำให้อยากพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยมีคุณพ่อ(คุณสร้างบุญ แสงมณี) คอยช่วยเหลือและกระตุ้นให้สังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

ซีน-จันทกานต์ แซ่ย่อง และ พี-พัชรพงส์ ภูมิมาตร คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC (ภาคใต้)

ซีน-จันทกานต์ แซ่ย่อง และ พี-พัชรพงส์ ภูมิมาตร คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC (ภาคใต้)

ในครั้งนี้เครื่องสำอาง PURE CARE BSC ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช 2 (สาขาเซ็นทรัล)จัดการประกวด “25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC เพื่อตามหา หนุ่มสาวหน้าใส มากความสามารถ กล้าแสดงออก เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง และเป็นตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์ PURE CARE BSC พร้อมเงินรางวัลและของรางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 225,000 บาท

เด็กสาวมัธยม5 มาลัยกะ คาร ผู้คว้ามง มิสแกรนด์เชียงราย 2022 พร้อมผลการเรียน 4.0

เด็กสาวมัธยม5 มาลัยกะ คาร ผู้คว้ามง มิสแกรนด์เชียงราย 2022 พร้อมผลการเรียน 4.0

มาลัย หรือ มาลัยกะ คาร อายุ18ปี เธอเป็นลูกครึ่งปากีสถานและไทยลื้อจีน มีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากถึง 5 ภาษา และยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอีกด้วย

น้องโนโกะ ช่างสักเด็ก ฝีมือดี เริ่มเรียนการสักตั้งแต่ 6 ขวบ จากคุณพ่อ

น้องโนโกะ ช่างสักเด็ก ฝีมือดี เริ่มเรียนการสักตั้งแต่ 6 ขวบ จากคุณพ่อ

น้องเนโกะ ช่างสักเด็ก ที่มีผู้ติตตามบนอินสตาแกรมสองแสนกว่าฟอลโลว เธอมีฝีมือในการสักที่ได้รับการยอมรับและมีลูกค้าจากทั่วโลก

รู้จัก นิชิยะ โมมิจิ นักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทอง โอลิมปิก 2020

รู้จัก นิชิยะ โมมิจิ นักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทอง โอลิมปิก 2020

โมมิจิ นิชิยะ นักกีฬาญี่ปุ่นอายุ 13 ปี คว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งแรกในกีฬาสเกตบอร์ดหญิง ประเภทสตรีท โอลิมปิกเกมส์ 2020

ฝีมือเด็กไทยไม่ธรรมดา สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

ฝีมือเด็กไทยไม่ธรรมดา สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

ฝีมือเด็กไทยไม่ธรรมดา สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Interstellar

อีเลคโทรลักซ์ เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านแคมเปญ Better Living in 2030

อีเลคโทรลักซ์ เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านแคมเปญ Better Living in 2030

สมัครเข้าร่วมแคมเปญ และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลกในแคมเปญ Better Living in 2030 ได้ที่ www.betterlivingprogram.com/bl-2030 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564

UNHCR เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10

UNHCR เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 แล้ววันนี้

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัคร คนไทยไอเดียสุดล้ำ ออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรก

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัคร คนไทยไอเดียสุดล้ำ ออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรก

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัคร คนไทยไอเดียสุดล้ำ ออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรก

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ…

X