จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รถดมไว สุนัข สุนัขดมกลิ่นหาผู้เชื้อโควิด โควิด-19

จุฬาฯ พัฒนา “รถดมไว” คันแรกในไทย ใช้สุนัขดมกลิ่นลงพื้นที่คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​

คัดลอก URL แล้ว

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลง นอกจาก “วัคซีน” ซึ่งเป็นความหวังของคนไทยที่มีส่วนช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากโควิด-19 แล้ว การพัฒนานวัตกรรมหรือเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีส่วนช่วยรับมือและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

รู้จัก “รถดมไว” ใช้สุนัขดมกลิ่น คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรม “รถดมไว” ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค โดยนำสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ 6 ตัว ซึ่งได้รับการฝึกฝนในการดมกลิ่นเหงื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ ได้ผลถึง 96% มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละวัน เตรียมออกไปใช้งานในพื้นที่โดยประสานงานกับกรมควบคุมโรคต่อไป การทำงานร่วมกันระหว่างรถดมไวและสุนัขดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทพีคิวเอ แอสโซซิเอส จำกัด

สุนัขดมกลิ่นคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม่นยำปลอดภัย

ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโควิด-19 จะมีกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่แตกต่างจากก่อนที่จะได้รับเชื้อ ทำให้มีสารเคมีจากต่อมใต้ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไป สุนัขจึงตรวจจับได้จากเหงื่อของผู้ที่มาตรวจ จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัย “การใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ” ความสำเร็จของโครงการ สุนัขดมกลิ่นได้ให้บริการตรวจคัดกรองจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,500 ราย จึงได้มีการออกแบบห้องปฏิบัติงานเคลื่อนที่ “รถดมไว” เพื่อนำสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนแล้วมาปฏิบัติงานบนรถดมไว ช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ตรวจและสุนัขที่ปฏิบัติงาน สามารถขยายพื้นที่การตรวจได้มากขึ้น และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากสิ่งแวดล้อมบนตัวสุนัขในระหว่างลงพื้นที่คลัสเตอร์ต่างๆ การตรวจผ่านรถดมไวจะให้ผลได้เร็ว ผู้ป่วยสามารถเก็บตัวอย่างเองได้ และตรวจซ้ำได้หลายครั้ง

รู้จักรถดมไว

ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการออกแบบและผลิต “รถดมไว” อธิบายว่า รถดมไวเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและสะดวกต่อสุนัข มีพื้นที่ให้สุนัขได้ทำงาน มีการเปลี่ยนเวรทำงานภายในเวลา 1ชั่วโมง มีเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นแก่สุนัขทำให้สุนัขไม่เครียด นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และสุนัขผู้ปฏิบัติงานบนรถ โดยได้สร้างระบบความดันลบในห้องเตรียมตัวอย่างมาตรฐานกรมควบคุมโรคระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ในช่องรับส่งตัวอย่าง ห้องเตรียมตัวอย่างและห้องปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบบความปลอดภัยอื่นๆ อาทิ ตู้ยาปฐมพยาบาล ถังดับเพลิงไฟขอความช่วยเหลือฉุกเฉินและไฟแจ้งเตือนขณะปฏิบัติงานบนรถ

ชุดตรวจแท่งลำสีและหลอดแก้ว

เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคัดกรอง

สำหรับผู้ที่มาตรวจคัดรองทุกคนจะได้รับชุดตรวจคนละ 1 ชุด ภายในชุดตรวจประกอบด้วย ขวดแก้วและแท่งสำลี ให้ผู้รับการตรวจหนีบแท่งลำสีไว้ที่รักแร้ข้างซ้ายและขวาข้างละ 1 แท่ง และรอเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อให้แท่งสำลีดูดซับเหงื่อเข้ามา จากนั้นเก็บตัวอย่างใส่ในขวดแก้วเพื่อนำส่งเข้าสู่รถดมไวต่อไป

การทำงานของรถดมไว

  1. Sample Delivery การส่งตัวอย่างเหงื่อของผู้ตรวจผ่าน Pass box ซึ่งใน Pass box จะมี UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคที่อาจะบนเปื้อนมาบนขวดแก้ว
  2. Sample Preparation การเตรียมตัวอย่างก่อนให้สุนัขดม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเตรียมตัวอย่างบรรจุเหงื่อที่อยู่ในขวดแก้วนำใส่ภาชนะที่เป็นกล่องสแตนเลสอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งกล่องสแตนเลสจะมีลักษณะฝาเป็นรูเพื่อให้สุนัขดม
  3. Sample Loading นำตัวอย่างใส่ขาตั้งที่ปรับความสูงได้ตามสรีระของสุนัข สามารถโหลดตัวอย่างได้สูงสุด 12 ตัวอย่างต่อรอบ
  4. Inspection ครูฝึกจะนำสุนัขออกมาดมกลิ่นตัวอย่างทั้งหมด ถ้าตรวจเจอเชื้อโควิด-19 สุนัขจะนั่งลงหน้าตัวอย่างนั้น มีแนวโน้มว่าเหงื่อของผู้ป่วยคนนั้นเป็นบวกจะแนะนำให้ผู้ป่วยไปตรวจ PCR อีกครั้งเพื่อยืนยันผล
  5. Next Round Preparation นำตัวอย่างออกและเตรียมตัวอย่างสำหรับรอบถัดไป
  6. Disposal ตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเสร็จแล้วจะนำไปทิ้งในกลุ่มขยะที่มีการทำลายเชื้อเป็นขยะติดเชื้อ
  7. Cleaning & Disinfection ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ตรวจ

สุนัขมีความเสี่ยงติดเชื้อไหม

สุนัขดมกลิ่นและครูฝึกจะไม่ได้สัมผัสกับตัวอย่างและผู้เข้าตรวจโดยตรง เนื่องจากแท่งสำลีที่เก็บตัวอย่างเหงื่อจะอยู่ในขวดแก้วที่มีปิดมิดชิด และเก็บกลิ่นได้ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ในช่องรับส่งตัวอย่างและนำไปใส่ภาชนะที่เป็นกล่องสแตนแลสอีกชั้นก่อนให้สุนัขดม


แท็ก: CAMPUS , , , , ,
WRITER

RELATED

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

พร้อมระบุมีกำหนดส่งมอบอีก 2.3 ล้านโดสในสัปดาห์หน้า รวมเป็นยอดส่งมอบ 11.3 ล้านโดส ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีนจำนวน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย

วิจัยพบ ‘ยามาซิทินิบ’ อาจยับยั้งโคโรนาพันธุ์ใหม่ก่อโควิด-19 ได้

วิจัยพบ ‘ยามาซิทินิบ’ อาจยับยั้งโคโรนาพันธุ์ใหม่ก่อโควิด-19 ได้

หลังผลทดสอบในหนู พบลดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้มากกว่า 99%

คลัสเตอร์ใหม่ 7 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ( 24 ก.ค.)

คลัสเตอร์ใหม่ 7 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ( 24 ก.ค.)

สมุทรปราการ - สมุทรสาคร - กาญจนบุรี - พัทลุง - จันทบุรี

โควิด-19 วันนี้ ( 24 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,260 ราย / ผู้ป่วยไอซียูสูงขึ้น

โควิด-19 วันนี้ ( 24 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,260 ราย / ผู้ป่วยไอซียูสูงขึ้น

รวมผู้ป่วยสะสม 4.8 แสนราย / หายป่วยเพิ่ม 7 พันกว่าราย / รักษาตัวอยู่กว่า 1.5 แสนราย

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

อาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

ไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพมหานคร เเต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 136 แห่ง

วิถีมอเตอร์ไซค์พุ่มพวง โควิดก็กลัว แต่รายได้ครอบครัวมันสำคัญ

วิถีมอเตอร์ไซค์พุ่มพวง โควิดก็กลัว แต่รายได้ครอบครัวมันสำคัญ

คุณอรัญ บุสสาธิต อายุ 42 ปี ชายจาก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ตัดสินใจเข้ากรุงเทพ เมื่อกว่า 15 ปีก่อน เพื่อหาช่องทางทำรายได้ โดยเริ่มอาชีพขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หรือว่ารถพุ่มพวง…

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เตือน “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เตือน “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เตือนเกี่ยวกับการระวัง ป้องกันโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยระบุว่า “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรงเท่ากับช่วยประเทศ อย่าทนงตนว่าเป็นหนุ่มสาวหรือไม่มีโรคประจำตัวแล้วไม่เป็นไร นอกจากจะเป็นตัวแพร่เชื้อที่มีประสิทธิภาพแล้ว…

มั่นใจฉีดวัคซีนโควิด-19 สปสช. เยียวยาผลกระทบสูงสุด 4 แสนบาท

มั่นใจฉีดวัคซีนโควิด-19 สปสช. เยียวยาผลกระทบสูงสุด 4 แสนบาท

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือกับ สปสช. ได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด