ม.เชียงใหม่ วิศว Robotics & AI วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรน่าเรียน

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ วิศว Robotics & AI ม.เชียงใหม่ จบออกมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

คัดลอก URL แล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ชื่อว่า วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านวิศวกร รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดในอนาคต ใครที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนี้มาอ่านข้อมูลเบื้องต้นกันว่า เรียนอะไร จบแ้วไปทำงานอะไรได้บ้าง

หลักสูตรใหม่ วิศว Robotics & AI ม.เชียงใหม่ สาขาวิชาตอบโจทย์โลกแห่งนวัตกรรม

ในโลกยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่เข้ามาตอบสนองต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ อย่างแพร่หลาย และเมื่อความฉลาดของระบบ AI นำไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะตอบโจทย์โลกแห่งนวัตกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต้องการบุคลากร มาพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้เปิด หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านวิศวกร รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดในอนาคต

จุดเด่นของหลักสูตรเน้นการเรียนแบบ Project-based Learning

หลักสูตร Robotics & AI หรือ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เรียนเกี่ยวกับการสร้างระบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับระบบ AI ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จุดเด่นของหลักสูตรจะเน้นการเรียนแบบ Project-based Learning เริ่มจากพื้นฐานสู่การทำโปรเจกต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะจริงๆ และผู้เรียนสามารถวางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้หลากหลายถึง 4 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้เวลาเรียนจบภายใน 1 ปี

เรียนจบแล้ว ทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์หรือปัญญาประดิษฐ์ได้หลายอย่าง เช่น

  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • วิศวกร Machine Learning
  • นักวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบหุ่นยนต์ เป็นต้น

ผลงานด้าน AI ม.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีผลงานด้าน AI หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่ออกรับใช้สังคมอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในวงการแพทย์และภาคอุตสาหกรรม เช่น

  • CMU Aiyara หุ่นยนต์ขนส่งในหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
  • หุ่นยนต์เก็บมะม่วงช่วยเกษตรกร
  • และผลงานต่างๆ อีกมากมายซึ่งเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งการส่งประกวดหุ่นยนต์ของนักศึกษา เพื่อแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ

ซึ่งตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการบ่มเพาะศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการได้ และลงมือทำจริง ที่สำคัญเป็นการยกระดับการศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตไทย ให้เข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี AI ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ ในการสร้างโอกาสและพัฒนาสังคมรอบด้านได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.cmu.ac.th/


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 6 หลักสูตร ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจาก ABET

“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย์ และสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย์ และสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

เรียนจบสองปริญญาได้ใน 6 ปี "จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย และสาธารณสุขหลักสูตรแรกในไทย เพื่อพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนและภูมิภาค

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

อาชีพทางเลือกใหม่ สายอาชีพมาแรง! ไม่ต้องกลัวตกงาน ในยุค Wellness Society มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

รู้จัก “นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์” หลักสูตรการเรียนใหม่แห่งแรกของไทย

รู้จัก “นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์” หลักสูตรการเรียนใหม่แห่งแรกของไทย

อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ถือเป็นสาขาวิชาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ และถ้ามีมากขึ้นก็จะสามารถช่วยแพทย์ได้มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน

ม.เชียงใหม่ มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ‘ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์’

ม.เชียงใหม่ มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ‘ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์’

สภา ม.เชียงใหม่ อนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ “ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์” ผู้มีส่วนสำคัญช่วยทีมหมูป่า อะคาเดมี ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา วันที่ 4 ม.ค. 2562 มีรายงานว่า…

X