การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในเอเชีย สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย สจล. ได้รับการจัดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่โดดเด่นด้านงานวิจัย (Research) ด้วยคะแนน 26.50

Home / CAMPUS / สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็น มหาวิทยาลัยวิจัยอันดับ 1 ในประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย โดย Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia-Pacific) ด้วยคะแนน 26.50 สะท้อนจุดแข็งสำคัญในการผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย พร้อมพ่วง “อันดับหนึ่งด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม” ด้วยคะแนน 84.70 ความสำเร็จจากการคิดค้น-พัฒนานวัตกรรมใหม่ในวงการวิชาการ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ The World Master of Innovation นอกจากนี้ สจล. ยังได้รับจัดอันดับ 5 ของภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย โดย Times Higher Education World University Rankings 2021

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia-Pacific) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย สจล. ได้รับการจัดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัย (Research) ด้วยคะแนน 26.50 สะท้อนจุดแข็งสำคัญของ สจล. ที่สามารถผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม

ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นอันดับ 1 ในด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) ด้วยคะแนน 84.70 ที่ฉายภาพความสำเร็จของ สจล. ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นแก่แวดวงวิชาการ พร้อมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของการเป็น The World Master of Innovation อย่างแท้จริง

ขณะที่คะแนนในภาพรวม (Overall Ranking) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Tech University) สจล. ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของประเทศไทย จาก 17 มหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับ 5 ของภูมิภาคอาเซียน จากทั้งหมด 551 มหาวิทยาลัยในเอเชีย ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลให้ สจล. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียที่ 351 – 400 ในช่วงคะแนน 21.7 – 24.4

อย่างไรก็ดี สจล. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการยกเครื่องหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก บ่มเพาะแนวคิดบัณฑิตยุคใหม่ให้มีทักษะความเป็นผู้นำ ที่กล้าคิด ก้าวข้ามขีดจำกัดตนเอง ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัย ฯลฯ

ดังนั้น “งานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม” จึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ ที่ สจล. มุ่งผลักดันและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมปักธงเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก ในปี 2040 ศ. ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

X