คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษน่ารู้ อาการป่วย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

Home / CAMPUS / อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ อาการป่วย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย เพื่อการนำไปใช้สื่อสารได้อย่างเข้าใจ ลองนำไปใช้กันได้

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

 • insomnia อ่านว่า อินซอมเนีย ความหมาย อาการนอนไม่หลับ
 • crick อ่านว่า คริคฺ ความหมาย อาการเจ็บตึงกล้ามเนื้อ
 • sore throat อ่านว่า ซอรฺ โธรท ความหมาย อาการเจ็บคอ
 • stuffy nose อ่านว่า สตัฟฟี โนส ความหมาย อาการคัดจมูก
 • nose bleed อ่านว่า โนส บลีด ความหมาย อาการเลือดกำเดาไหล
 • swollen อ่านว่า สวอลเลิน ความหมาย บวม
 • allergy อ่านว่า อัลเลอรฺจี ความหมาย ภูมิแพ้
 • shoulder stiffness อ่านว่า โชลเดอ สติฟเนส ความหมาย ไหล่เกร็ง
 • depression อ่านว่า ดีเพรสเชิน ความหมาย โรคซึมเศร้า
 • athlete’s foot อ่านว่า แอธลีทสฺ ฟูท ความหมาย โรคน้ำกัดเท้า /ฮ่องกงฟุต/กลากที่เท้า
 • impacted tooth อ่านว่า อิมแพคเท็ด ทูธ ความหมาย ฟันคุด
 • pus อ่านว่า พัสฺ ความหมาย หนอง
 • purulent อ่านว่า พูรูเลนทฺ ความหมาย เป็นหนอง
 • chronic อ่านว่า ครอนิค ความหมาย เรื้อรัง
 • hiccup อ่านว่า ฮิคคัพ ความหมาย สะอึก
 • gout อ่านว่า (เกาท์) ความหมาย โรคเกาต์
 • hemorrhoids อ่านว่า (เฮมะรอยดสฺ) ความหมาย ริดสีดวงทวาร
 • piles อ่านว่า (ไพลสฺ) ความหมาย ริดสีดวงทวาร
 • pneumonia อ่านว่า (นิวโมเนีย) ความหมาย โรคปอดบวม
 • gastritis อ่านว่า (แกซไทรซิส) ความหมาย โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • cirrhosis อ่านว่า (สิโรซิส) ความหมาย โรคตับแข็ง
 • gallstones อ่านว่า (กอลสโตนสฺ) ความหมาย โรคนิ่วในถุงน้ำดี
 • diabetes อ่านว่า (ไดอะบีทสฺ) ความหมาย โรคเบาหวาน
 • tonsillitis อ่านว่า (ทอนซิลลิซิส) ความหมาย ต่อมทอนซิลอักเสบ
 • measles อ่านว่า (มีเซิล) ความหมาย โรคหัด
 • German measles อ่านว่า (เจอมัน มีเซิล) ความหมาย โรคหัดเยอรมัน
 • rubella อ่านว่า (รูเบลลา) ความหมาย หัดเยอรมัน
 • cancer อ่านว่า (แคนเซอร์) ความหมาย โรคมะเร็ง
 • chicken pox อ่านว่า (ชิคเคน พ็อกสฺ) ความหมาย อีสุกอีใส
 • fever อ่านว่า (ฟีเวอรฺ) ความหมาย ไข้
 • dengue fever อ่านว่า (เดงกี ฟีเวอรฺ) ความหมาย ไข้เลือดออก
 • heart disease อ่านว่า (ฮารฺทฺ ดิซีสฺ) ความหมาย โรคหัวใจ
 • whooping cough อ่านว่า (วูปปิง คอฟ) ความหมาย โรคไอกรน
 • pertussis อ่านว่า (เพอทัสซิส) ความหมาย โรคไอกรน
 • diphtheria อ่านว่า (ดิพเธอเรีย) ความหมาย โรคคอตีบ
 • appendicitis อ่านว่า (แอพเพนดิไซทิส) ความหมาย โรคไส้ติ่งอักเสบ
 • enteritis อ่านว่า (เอนเทอไรทิซ) ความหมาย โรคลำไส้อักเสบ
 • food poisoning อ่านว่า (ฟูด พอยเซินนิง) ความหมาย อาหารเป็นพิษ
 • diarrhea อ่านว่า (ไดเออะเรีย) ความหมาย ท้องร่วง
 • jaundice อ่านว่า (จอนดิซ) ความหมาย ดีซ่าน
 • sprain อ่านว่า สเปรน ความหมาย อาการเคล็ด หรือแพลง
 • heartburn อ่านว่า ฮารฺทเบิรฺน ความหมาย อาการจุกเสียดแน่นท้อง
 • toothache อ่านว่า ทูธเอค ความหมาย อาการปวดฟัน
 • stomachache อ่านว่า สตอมัคเอค ความหมาย อาการปวดท้อง
 • eyestrain อ่านว่า อายสเตรน ความหมาย อาการเพลียตา
 • conjunctivitis อ่านว่า คอนจังทิไวซิส ความหมาย เยื่อบุตาอักเสบ/ตาแดง
 • .nauseous อ่านว่า นอเซียส ความหมาย คลื่นไส้
 • vomit อ่านว่า วอมิทฺ อาเจียน
 • bleeding อ่านว่า บลีดดิง ความหมาย ที่มีเลือดไหล
 • misshapen อ่านว่า มิสเชพเพน ความหมาย ที่ผิดรูปผิดร่าง

บทความแนะนำ

X