ดูทีวีช่อง NBT 2HD (2)

ดูทีวีออนไลน์ช่อง NBT
ดูทีวีช่อง NBT 2HD (เอ็นบีที) สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐบาล มีสถานะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี
 

ช่องทีวี