พญานาค วัดเชิงเลน เสด็จปู่ภุชงค์นาคราช

กราบ เสด็จปู่ภุชงค์นาคราช ณ วัดเชิงเลน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

หนึ่งในวัดที่ MTHAI แนะนำคือ วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อันเป็นที่ประดิษฐานศาล เสด็จปู่ภุชงค์นาคราช หลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสาธุชนให้ความเคารพกันเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะ

Home / นนทบุรี / กราบ เสด็จปู่ภุชงค์นาคราช ณ วัดเชิงเลน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ย่านนนทบุรีเป็นทำเลที่ตั้งของวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่มากมาย อันเป็นทำเลของธาตุน้ำ เหมาะแก่การไปสักการะบูชาองค์พญานาคริมน้ำเพื่อเสริมพลังบุญบารมีกันสักหน่อย หนึ่งในวัดที่ MTHAI แนะนำคือ วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อันเป็นที่ประดิษฐานศาล เสด็จปู่ภุชงค์นาคราช หลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสาธุชนให้ความเคารพกันเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะ

วัดเชิงเลน จ.นนทบุรี

วัดเชิงเลน

วัดเชิงเลน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ 16 ไร่ สันนิษฐานว่าวัดเชิงเลนสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง พร้อมกับวัดท้ายอ่าวและวัดเชิงท่าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ แต่วัดท้ายอ่าวและวัดเชิงท่าไม่มีภิกษุจำพรรษาจึงกลายเป็นวัดร้างไป แต่เดิมนั้นบริเวณวัดเป็นที่สระหรือเชิงเลน จึงมีนามว่า “วัดเชิงเลน” ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัด ต่อมาใน พ.ศ. 2450 นายเอี่ยมและนางพร อำแดง ได้บริจาคที่ดินและปรับปรุงวัด ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่จากกุฏิทรงโบราณเป็นทรงปั้นหยา วัดได้รับการอุปภัมภ์จากตระกูลนุ่มไทย จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในสมัยพระครูนนทคุณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้พัฒนาวัดโดยสร้างอาสนะต่าง ๆ รวมทั้งจัดการศึกษาและสาธารณูปโภค รวมถึงการบวชพระที่ไม่มีเจ้าภาพเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
หลวงพ่อยิ้ม

หลวงพ่อยิ้ม

หลวงพ่อยิ้ม

ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของศาสนวัตถุมากมาย ที่โดดเด่น สะดุดตาเป็นอย่างแรก คือ หลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาตร​ใต้ฉัตรทอง 5 ชั้น ประดิษฐานในศาลาแปดเหลี่ยมสีม่วง ซึ่งความสำคัญคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระยศในขณะนั้น) เสด็จมาถวายผ้าพระกฐินและสร้างองค์พระเพื่อเป็นพระกุศลเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน้าบันอุโบสถ

และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หน้าบันพระอุโบสถสีขาวนวลขนาดใหญ่หลังใหม่จึงประดับยอดพระนามาภิไธยย่อเป็นรูปอุณาโลม อักษรพระนามย่อ “ส” เป็นสีม่วง และ “ส” เป็นสีขาวในกรมหมื่นสุทธนารีนาถ และข้างอุโบสถยังสร้าง วารีกุญชร สัตว์ในหิมพานต์ครึ่งช้างครึ่งปลามีงาสั้นกลายสีม่วงสดใส่เครื่องประดับทองกลางลำตัวมีพระที่นั่งตามสีประจำวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถด้วยอีกเช่นกัน

อุโบสถ
วารีกุญชร
วารีกุญชร
วารีกุญชร
พระพุทธรูป
อุโบสถ

ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สามารถมากราบไหว้ขอพรกันได้

ด้านหน้าอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน พระสิวลีถือไม้เท้าพญานาค 3 เศียรและวางพัดพาดบ่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก หากกราบไหว้บูชา เชื่อกันว่ามักได้โชคลาภและร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ ไม่ขาดมือ

พระสิวลี

พระสิวลี

ของไหว้พระสิวลี

  • ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม
  • น้ำสะอาดลอยด้วยดอกมะลิ 1 แก้ว
  • ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัว 5 ถึง 9 ดอก

ของไหว้เสริมโชคลาภ ความสำเร็จให้ตัวเอง

  • ลิ้นจี่ : ก่อเกิดความสุขสดชื่นในชีวิต
  • มะพร้าวอ่อน : คนดวงตก ปัดเคราะห์ สุขภาพแข็งแรง
  • นมกล่อง : การเงินมั่งคั่ง พร้อมพรั่งสินทรัพย์
  • ฝอยทอง : เสริมส่งการงานให้รุ่งโรจน์

คาถาบูชาพระสิวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวสีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

ศาลพญานาค

เสด็จปู่ภุชงค์นาคราช

ศาลเสด็จปู่ภุชงค์นาคราช ตั้งอยู่ริมน้ำ ให้ทุกท่านสามารถไปขอพรองค์พญานาคราชหรือเสด็จปู่ภุชงค์นาคราชในท่านั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เสด็จปู่ภุชงค์นาคราชรูปลักษณะคล้ายฤาษีเทพเจ้านั่งบำเพ็ญตนหันหน้าเข้าแม่น้ำเจ้าพระยากันได้ เป็นที่ร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

เสด็จปู่ภุชงค์นาคราช

คาถาบูชาเสด็จปู่ภุชงค์นาคราช

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)
นะโม นาคราช นารายณ์ ยะกันตา นาคราช ราชา
นะมามีมา ประสิทธิเม นาคะรา นาคะรา นาคะรา
จุติ จุติ จุติ จุติ จุติ จุติ จุติ จุติ จุติ

ศาลท้าวมหาพรหม

ศาลท้าวมหาพรหม

คาถาบูชาพระพรหม

โอม ปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา
คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง
ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา กัตถะนารัมลา
จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

คาถาบูชากรมหลวงชุมพร ฯ

จุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)
โอม ชุมพรจุตติ อิทธิกรณัง สุโข นะโมพุทธายะ
ทะอะระหัง ทะจะพะ กะสะ มะอะอุ
พุทธะสัมมิ ธัมมะสัมมิ สังฆะสัมมิ

นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ทุกท่านได้มากราบไหว้ ทำบุญ ชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส ทั้งศาลเจ้าแม่ทับทิม องค์พระพิฆเนศ ปู่เศรษฐีนาคราช ฯลฯ

ทำบุญ

MTHAI บอกบุญ

ทางวัดเชิงเลน ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระที่ไม่มีเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธา หรือ เป็นเจ้าภาพหลัก
สามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีวัดเชิงเลน
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 308-249-4312
บวชในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

ที่ตั้ง : เลขที่ 4 ม.8 บ้านหัวเตย ถนนสายวัดท่าอิฐ-วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Google map : https://goo.gl/maps/Sc176BV87UMziVK79
เวลาเข้าชม : 08.00 – 17.00 น.

ใส่บาตรออนไลน์

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2566 เปิดบริการฝากใส่บาตรออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ใส่บาตรออนไลน์ ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมอธิษฐานจิตขอพรหลวงพ่อยิ้ม วัดเชิงเลน จ.นนทบุรี

พิเศษสุด สำหรับแฟนเพจ MThai และผู้ที่ฝากใส่บาตร ติดตาม ชมผ่าน MThai Facebook Live พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป

🙏 ทีมงาน MThai เต็มใจเป็นสะพานบุญ เปิดบริการชุดใส่บาตรออนไลน์ รายครั้ง และ รายเดือน ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
👉 ใส่บาตร รายครั้ง ชุดละ 149 บาท
👉 ใส่บาตร รายเดือน 589 บาท
.
🛒 โอนชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ
👉 ชื่อบัญชี บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
👉 เลขที่บัญชี : 233-0-21741-1
👉 โอนแล้ว แจ้งสลิปการโอนเงิน
👉 แจ้งชื่อผู้ทำบุญและคำอธิษฐาน
.
🙏 สนใจฝากชุดอาหาร #ใส่บาตรออนไลน์
👉 INBOX แจ้งแอดมินได้ที่ https://m.me/18079440675
.
📲 ชมถ่ายทอดสดใส่บาตรได้ที่เพจ MThai (10 ก.ค. 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป) ขออนุโมทนา สาธุ