นั่งรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Unseen Thailand “นั่งรถไฟลอยน้ำ” กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สัมผัสโมเมนต์สุดชิลและวิวสวยๆ

"นั่งรถไฟลอยน้ำ" กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมวิวบรรยากาศเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

Home / TRAVEL / Unseen Thailand “นั่งรถไฟลอยน้ำ” กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สัมผัสโมเมนต์สุดชิลและวิวสวยๆ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว พานั่งรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 โดยจะเริ่มขายตั๋ววันแรก 5 พ.ย. 63 ไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ บอกเลยว่าชิลและวิวสวย

“นั่งรถไฟลอยน้ำ” กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขายตั๋ววันแรก 5 พ.ย.นี้

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยววิวสวยที่สายชิลไม่ควรพลาดเลยสำหรับการ “นั่งรถไฟลอยน้ำ” เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นอกจากจะได้นั่งชิลชมวิวบรรยากาศแม่น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังสามารถลงไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศความสวยงาม อีกทั้งยังแวะช้อปซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่นให้ด้วย

กิจกรรมการนั่งรถไฟลอยน้ำมีอะไรบ้าง?

 • ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อนให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจประมาณ 30 นาที
 • เดินทางต่อไปที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที
 • จากนั้นขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.32 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
 • ขบวนรถไฟ “เที่ยวกลับ” ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น. และจะถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.20 น.

อนึ่ง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ

สำหรับผู้ที่สนใจ “นั่งรถไฟลอยน้ำ” เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถเริ่มจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2563 โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวแรก 14 พ.ย. 2563 และให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะด้วย

วันที่เปิดให้บริการ 14 พ.ย. 63-31 ม.ค.64

 • พฤศจิกายน 63 คือ วันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • ธันวาคม 63 คือ วันที่ 6, 12, 13, 19, 20
 • มกราคม 64 คือ วันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

ตารางเวลาเดินรถ

 • ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07.10 น. จากนั้นหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่างๆ คือ (สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แก่งคอย แก่งเสือเต้น)
 • ถึงจุดชมวิว“รถไฟลอยน้ำ”กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เช็คราคารถนั่ง ชั้น 3 ธรรมดา และชั้น 2 ปรับอากาศ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)

 • กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 290 บาท ไป-กลับ
 • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ
 • แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ)

 • กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 490 บาท ไป-กลับ
 • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 220 บาท
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป- กลับ ดังนี้

 • รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train) จำนวน 2 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 110 คน ราคา 51,400 บาท
 • รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวร้อน) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 20 คน ราคา 34,000 บาท
 • รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวเย็น) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 30 คน ราคา 34,000 บาท
 • รถชุด PRESTIGE ประกอบด้วย ตู้ VIP เดินทางได้ 8 คน/ รถประชุม เดินทางได้ 30 คน/รถประชุมและสันทนาการเดินทางได้ 30 คน ในราคาคันละ 40,000 บาท ทั้งนี้ การเช่ารถประเภทเหมาคันทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายของพนักงานควบคุมเครื่องเสียงเพิ่ม อัตราคันละ 1,500 บาท/วัน

“ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย”

X