วีซ่า

ไต้หวันประกาศขยายฟรีวีซ่าออกไปอีก 1 ปี

ไต้หวันได้ออกประกาศการขยายเวลาฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวไทยออกไปอีกหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

Home / TRAVEL / ไต้หวันประกาศขยายฟรีวีซ่าออกไปอีก 1 ปี

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ทาง กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ออกประกาศการขยายเวลาฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวไทยออกไปอีกหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

“รอสถานการณ์ดีขึ้น เตรียมพร้อมกับไปเที่ยวไต้หวันชิว ๆ ได้เลย”

* หมายเหตุ : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางประเทศไต้หวันจึงมีการปิดประเทศจนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ณ ขณะนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยยังไม่สามารถใช้ฟรีวีซ่าเดินทางเข้าไต้หวันได้ 

หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ท่านต้องยื่นขอวีซ่ากับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จะดีขึ้น ทางรัฐบาลไต้หวันจึงจะมีการประกาศเปิดประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ฟรีวีซ่าเข้าไต้หวันได้อีกครั้งหนึ่ง 

อ้างอิงจาก: https://www.mofa.gov.tw/

X