เปิดตัวแอพฯ พยากรณ์ WMApp เกาะติด ‘พายุปาบึก’

เปิดตัวแอพฯ พยากรณ์ WMApp เกาะติด ‘พายุปาบึก’

เปิดตัวแอพฯ พยากรณ์ WMApp เกาะติด “พายุปาบึก” พร้อมเตือน 15 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังฝนตกหนัก ลมแรง วันที่ 4 ม.ค. 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง…