Volvo เปิดตัว หัวลากไฟฟ้า ไร้คนขับ Vera ขับเคลื่อนอัตโนมัติในประเทศสวีเดน

Volvo เปิดตัว หัวลากไฟฟ้า ไร้คนขับ Vera ขับเคลื่อนอัตโนมัติในประเทศสวีเดน

 Volvo Vera รถหัวลากไฟฟ้าไร้คนขับ พลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้จริง โดยจะเริ่มทำภาระกิจแรกขนส่งสินค้าที่ศูนย์โลจิสติกส์ท่าเรือ ในเมืองโกเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน โครงการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง Volvo Trucks และ DFDS บริษัทเรือข้ามฟากรายใหญ่ระหว่างประเทศเดนมาร์ก  ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง…