Honda Civic Type R ประกาศปรับราคาขึ้นใหม่ สนนราคาเริ่มต้นที่ 1.1 ล้านบาท

Honda Civic Type R ประกาศปรับราคาขึ้นใหม่ สนนราคาเริ่มต้นที่ 1.1 ล้านบาท

Honda Civic Type R รถยนต์ที่ได้รับความนิยมจากสาวก Civic ทั่วโลก ล่าสุด Honda ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการปรับราคา ซึ่งในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก โดย Honda ได้ปรับราคาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรก จนมาถึงรุ่นปัจจุบัน โดยการปรับราคาในครั้งนี้ที่สหรัฐอเมริกา มาจากมูลค่าตัวรถ และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีราคาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 2,500…