Toyota Proace เตรียมยกระดับสู่รถตู้ไฟฟ้าในปี 2020 เป็นต้นไป

Toyota Proace เตรียมยกระดับสู่รถตู้ไฟฟ้าในปี 2020 เป็นต้นไป

Toyota เตรียมพัฒนาแพลตฟอร์ม รถตู้อเนกประสงค์ เพื่อการพาณิชย์ โดยเริ่มจากการพัฒนาในรถตู้ขนาดเล็ก รวมถึงการต่อยอดสู่รถตู้ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มในครั้งนี้ จะใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเผยโฉมอย่างเป็นทางการในยุโรปช่วงต้นปี 2020 นอกจากนี้ Toyota ร่วมมือกับ Groupe…