The Second Skin สเปรย์นาโนเพื่อนักกีฬาของไทย…โอกาสเติบโตไกลระดับโลก

The Second Skin สเปรย์นาโนเพื่อนักกีฬาของไทย…โอกาสเติบโตไกลระดับโลก

เมื่อความรู้คู่กับความชอบ ผนวกกับความคิดและความพยายามที่ไม่สิ้นสุด ทำให้วิตะ บุษดี นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชา Translational medicine สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลายเป็นผู้บริหารในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีฟเวล คอร์ปอเรท จำกัด และที่สำคัญเขาคือผู้คิดค้นสเปรย์นาโนเทคโนโลยีป้องกันบาดเจ็บข้อต่อนักกีฬาที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ตลาดนักกีฬาไทยเท่านั้น…