Nissan พาไทยก้าวสู่สมาร์ท ซิตี้ ในงาน Thailand Industry Expo 2019

Nissan พาไทยก้าวสู่สมาร์ท ซิตี้ ในงาน Thailand Industry Expo 2019

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมงาน ไทยแลนด์ อินดัสตรี เอ็กซ์โป 2019 นำนิสสัน ลีฟ ใหม่ รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% พร้อมโซนการศึกษาเรื่องการขับขี่อัจฉริยะที่ไร้ซึ่งมลพิษ สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่สมาร์ท…