แป้ง นัยรัตน์ คว้ารางวัลเทศกาลเกมและอีสปอร์ต สร้างชื่อให้วงการเกมไทย

แป้ง นัยรัตน์ คว้ารางวัลเทศกาลเกมและอีสปอร์ต สร้างชื่อให้วงการเกมไทย

“Zbing z.” หรือ “แป้ง- นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส” สร้างชื่อพาวงการเกมไทยคว้ารางวัลงานเทศกาลเกมและอีสปอร์ต ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ “Super Gamer Fest 2020 ”