Spirit 4×4 ร่วมใจ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน สนับสนุนน้ำดื่มให้ ศปก.

Spirit 4×4 ร่วมใจ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน สนับสนุนน้ำดื่มให้ ศปก.

โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และสนาม Spirit Adventure Ground มอบน้ำดื่ม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปากพลี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

Subaru ชวนลูกค้า Forester ฝึกอบรมขับขี่รถ 4WD ณ Spirit 4X4

Subaru ชวนลูกค้า Forester ฝึกอบรมขับขี่รถ 4WD ณ Spirit 4X4

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมให้ผู้ใช้รถยนต์ Subaru Forester เข้าอบรมพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ กับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ (Spirit 4×4 Driving…