adidas ประกาศร่วมมือกับ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐ ประจำสถานีอวกาศนานาชาติ พัฒนานวัตกรรมอันไร้ขีดจำกัด

adidas ประกาศร่วมมือกับ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐ ประจำสถานีอวกาศนานาชาติ พัฒนานวัตกรรมอันไร้ขีดจำกัด

ด้วยความที่ทั้ง adidas และ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐ ประจำสถานีอวกาศนานาชาติ ต่างก็ถือเป็นผู้นำในด้านวิทยาการของตนเองด้วยกันทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต และนักกีฬาที่อาศัยอยู่บนโลกหรือในอวกาศ สำหรับการร่วมมือในระยะแรกนั้นจะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และด้วยการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการฯ และเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นโดยนาซ่า (NASA) จึงทำให้ อาดิดาส…