SWATCH พาพุ่งทะยานสู่จักรวาล “Space Collection”แรงบันดาลใจจากชุดนักบินอวกาศของ NASA

SWATCH พาพุ่งทะยานสู่จักรวาล “Space Collection”แรงบันดาลใจจากชุดนักบินอวกาศของ NASA

“Space Collection” นาฬิกาข้อมือ คอลเลคชั่นที่จะพาคุณพุ่งทะยานสู่จักรวาลและดวงดาว ถือเป็นการร่วมฉลองให้กับ NASA และก้าวต่อไปของ SWATCH