เที่ยวชมงาน “Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์” วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

เที่ยวชมงาน “Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์” วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่ 2 (ภาคใต้) โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญเที่ยวชมงาน “Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์” วันที่ 28 มิถุนายน…