Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

เที่ยวชมงาน “Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์” วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่ 2 (ภาคใต้) โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญเที่ยวชมงาน “Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์” วันที่ 28 มิถุนายน…

Home / PR NEWS / เที่ยวชมงาน “Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์” วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเที่ยวชมงาน “Smart Market ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์” วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี พบสุดยอดของดีคัดสรร จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)

ช้อป ชิม ชิว อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรปลอดภัย ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ม่วนซื่น กับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวัน
วันที่ 28 มิ.ย. 65 ศิลปิน วงกลม
วันที่ 29 มิ.ย. 65 ศิลปิน นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม
วันที่ 30 มิ.ย. 65 ศิลปิน เวียง นฤมล แกรมมี่โกลด์
วันที่ 1 ก.ค. 65 ศิลปิน มีนตรา อินทิรา แกรมมี่โกลด์
วันที่ 2 ก.ค. 65 ศิลปิน อิสร์ อิสรพงษ์ แกรมมี่โกลด์
วันที่ 3 ก.ค. 65 ศิลปิน เอิ้นขวัญ วรัญญา แกรมมี่โกลด์
วันที่ 4 ก.ค. 65 ศิลปิน เต๋า ภูศิลป์ แกรมมี่โกลด์

พลาดไม่ได้การ LIVE สดจาก Influencer ชื่อดัง ตลอดการจัดงาน พิเศษ ซื้อสินค้าภายในงานครบ 300 บาท ลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าพรีเมี่ยมมากมาย

ส่งมอบของดี โดย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

X