Sef Loseo อินฟลูเอนเซอร์ ฟิลิปปินส์ ผู้ต้องการพิสูจน์ว่า กระโปรงไม่ใช่สำหรับผู้หญิง เท่านั้น!

Sef Loseo อินฟลูเอนเซอร์ ฟิลิปปินส์ ผู้ต้องการพิสูจน์ว่า กระโปรงไม่ใช่สำหรับผู้หญิง เท่านั้น!

“เสื้อผ้าทำไมต้องไปสร้างเพศให้แก่มัน” นี่อาจเป็นคำที่คุ้นเคยในยุคนี้ไปเสียแล้ว เมื่อบ่อยครั้งที่เราเห็นเหล่าผู้ทรงอิทธิพลด้านต่างๆ ที่มีแนวคิดที่เปิดกว้างและไม่ยอมจำนนอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆ