Europa Motor จัดกิจกรรม “Europa Motor Road Rally 2019” ร่วมปลูกจิตสำนึกลดการใช้พลาสติก

Europa Motor จัดกิจกรรม “Europa Motor Road Rally 2019” ร่วมปลูกจิตสำนึกลดการใช้พลาสติก

ด้วยความตระหนักในสภาวะของโลกในปัจจุบัน เพื่อเป็นการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคม ยุโรปามอเตอร์จัดกิจกรรม ” Europa Motor Road Rally 2019 “ แรลลี่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของยุโรปา เพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญที่เปรียบเสมือนครอบครัวของยุโรปามอเตอร์ บนเส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน…