รู้หรือไม่? คำว่า “ตาย” ใช้ต่างกันอย่างไร และใช้กับบุคคลระดับไหน?

รู้หรือไม่? คำว่า “ตาย” ใช้ต่างกันอย่างไร และใช้กับบุคคลระดับไหน?

เคยสงสัยกันไหมว่า คำศัพท์ คำราชาศัพท์ ที่มีความหมายว่า “ตาย” ไม่ว่าเป็น เสียชีวิต สวรรคต สิ้นพระชนม์ สิ้นชีพิตักษัย ทิวงคต ถึงแก่พิราลัย นั้นใช้ต่างกันอย่างไร และใช้กับบุคคลระดับไหนบ้าง วันนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมๆ…