Bugatti – Rimac Automobili ผนึกกำลังร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ

Bugatti – Rimac Automobili ผนึกกำลังร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ

Porsche Bugatti และ Rimac ได้ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการเริ่มต้นโครงการควบรวมกิจการอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลก

Bugatti-Rimac ประสานพลังพัฒนารถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่น่าจับตา

Bugatti-Rimac ประสานพลังพัฒนารถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่น่าจับตา

Porsche AG และ Rimac ผนึกกำลังพัฒนารถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าสมรรถนะสูงภายใต้ชื่อ Bugatti-Rimac กำหนดเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2021