Ravi Riva Cafe คาเฟ่กาญจนบุรีริมเเม่นํ้าเเคว สไตล์วินเทจ

Ravi Riva Cafe คาเฟ่กาญจนบุรีริมเเม่นํ้าเเคว สไตล์วินเทจ

Ravi Riva Cafe (ราวี รีวา) คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ริมเเม่นํ้าเเควสไตล์วินเทจ ตัวร้านถูกตกเเต่งด้วยต้นไม้นานาๆ ชนิด ให้ฟีลเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในสวนอังกฤษสวยๆ