ชุดตรวจ Rapid test คืออะไร ใช้ยังไง?

ชุดตรวจ Rapid test คืออะไร ใช้ยังไง?

ทำความรู้จัก Rapid test วิธีการตรวจหาเชื้อ หรือ ชุดตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 วิธีนี้จุดเด่นคือ ทราบผลได้รวดเร็ว แต่ไม่ควรตรวจด้วยตัวเอง