Puckdessert แบรนด์ขนมยอดฮิต จากนิสิตจบใหม่ไฟแรง

Puckdessert แบรนด์ขนมยอดฮิต จากนิสิตจบใหม่ไฟแรง

กลายเป็นกระแสนิยมของวัยรุ่นยุคใหม่ก็ว่าได้ สำหรับการเริ่มต้นหยิบจับธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง เพียงแค่แบ่งเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์  คุณผักกาด วิรยา หงส์ศุภางค์พันธ์ อายุ 23 ปี ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดแล้วลงมือทำ ด้วยใจรักเขาจึงเริ่มต้นธุรกิจอย่างไม่ลังเล ‘คุณผักกาด’  นำความชอบในการรับประทานขนม และอยากส่งต่อให้ผู้อื่นได้ชิมบ้าง…