PTT Blue Card ชวนสมาชิกร่วม วิ่งการกุศล ส่งมอบความสุขท้ายปี

PTT Blue Card ชวนสมาชิกร่วม วิ่งการกุศล ส่งมอบความสุขท้ายปี

PTT Blue Card จัดงานวิ่งการกุศล “PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข”เพื่อเชิญชวนสมาชิก PTT Blue Card ร่วมเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นยอดเงินบริจาคโดยค่าสมัครในการร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์…