Honda ยืนยันไม่นำเเพลตฟอร์ม Prototype E มาใช้ใน อเมริกา

Honda ยืนยันไม่นำเเพลตฟอร์ม Prototype E มาใช้ใน อเมริกา

Honda Prototype E แฮทช์แบ็ค คันเล็กน่ารักที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม แต่ เหมือนมีสัญญาณจาก Honda มาว่าจะไม่มีการนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกา แต่ Honda ไดด้มีการบอกใบ้ว่าแพลตฟอร์มของ Prototype E จะถูกนำมาใช้กับรุ่น…