ความลับของคำนาม The secret of “Noun”

ความลับของคำนาม The secret of “Noun”

Noun หรือ คำนาม เป็นคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของ ซึ่งเอมเชื่อว่าหลายๆ คนคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เรื่องคำนามเป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาตลอด แต่ที่น่าแปลกใจคือ คำนามบางคำมีความพิเศษของตัวมันอยู่ เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามักไม่รู้ทำให้นำไปใช้ผิด ความลับของคำนาม The secret…