ระวัง!! ของปลอม Beware of counterfeit products

ระวัง!! ของปลอม Beware of counterfeit products

ในยุคที่การซื้อขายของออนไลน์เป็นที่นิยมมาก โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นที่ซื้อง่ายขายคล่อง แต่สิ่งที่มาพร้อมความสะดวกสบายและรวดเร็วคือ ความเสี่ยงในการได้ ของปลอม แต่ก็หลายครั้งที่ผู้ซื้อแบบเราๆ ยินดีจะซื้อของลอกเลียนแบบ โดยที่รู้ทั้งรู้ว่ามันคือของปลอม ระวัง!! ของปลอม Beware of counterfeit products คำว่าของ…