Daihatsu New Tanto เน้นความสะดวกเเละการใช้งาน อเนกประสงค์ มากขึ้น

Daihatsu New Tanto เน้นความสะดวกเเละการใช้งาน อเนกประสงค์ มากขึ้น

Daihatsu ปล่อยทีเซอร์โฆษณารถยนต์รุ่นใหม่ New Tanto เเละมีแผนจำหน่ายในเดือนกรกฏาคมที่ประเทศญี่ปุ่น เเละเป็นรถยนต์เจเนอเรชั่นแรกที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มใหม่ DNGA หรือ Daihatsu New Global Architecture ในภาพทีเซอร์โฆษณา Daihatsu New…