Nissan โชว์วิสัยทัศน์ด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่งานประชุมวิชาการ Energy 4.0

Nissan โชว์วิสัยทัศน์ด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่งานประชุมวิชาการ Energy 4.0

Nissan เผยวิสัยทัศน์ด้าน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในประเทศไทย ที่ งานประชุมวิชาการ Energy 4.0 Nissan Intelligent Mobility ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การขับขี่ในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อ และการขับขี่ไร้คนขับที่มากขึ้น พร้อมแสดงโรดแมปในการร่วม ปฏิรูปประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่…