ความต่างของคำว่า “แม่” ในภาษาอังกฤษ Mother / Mom / Mum

ความต่างของคำว่า “แม่” ในภาษาอังกฤษ Mother / Mom / Mum

รู้ไหมว่า “Mother / Mom / Mum” ในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า “แม่” นี้ แต่ละคำใช้ต่างกันอย่างไร? วันนี้เราจะมาทราบคำตอบพร้อมๆ กัน ความต่างของคำว่า “แม่”…