2020 Mini Countryman Oxford Edition คุ้มค่าทุกการใช้งาน เริ่ม 8.25 แสนบาท

2020 Mini Countryman Oxford Edition คุ้มค่าทุกการใช้งาน เริ่ม 8.25 แสนบาท

Mini เพิ่มตัวเลือกใหม่เน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ใช้งานได้คล่องอย่างลงตัว และมีราคาที่ไม่แพง สำหรับแฟน ๆ ชาวอเมริกัน ด้วยการเปิดตัว Mini Countryman Oxford Edition ให้แฟน ๆ…