MINI ฉลองครบรอบ 60 ปีของตระกูล Cooper ด้วยรุ่นอนุสรณ์สุดพิเศษ

MINI ฉลองครบรอบ 60 ปีของตระกูล Cooper ด้วยรุ่นอนุสรณ์สุดพิเศษ

MINI ฉลองครบรอบ 60 ปีของมินิคาร์ตระกูล Cooper ยอดนิยมของแฟน ๆ ทั่วโลกด้วย รถรุ่นพิเศษ เสมือนอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่วิ่งบนท้องถนน