MG จับมือ สวทช. ร่วมผลักดันเครือข่ายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย

MG จับมือ สวทช. ร่วมผลักดันเครือข่ายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย

MG เดินหน้าหนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยจับมือ สวทช. กำหนดมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเตรียมเปิดให้บริการสถานีชาร์จ MG SUPER CHARGE