Mazda เยอรมันเปิดเว็บไซต์ให้ปรับแต่งเลือก Mazda3 ได้ในแบบที่ตัวเองต้องการ

Mazda เยอรมันเปิดเว็บไซต์ให้ปรับแต่งเลือก Mazda3 ได้ในแบบที่ตัวเองต้องการ

Mazda Germany เปิดให้ลูกค้าที่มีความสนใจใน Mazda3 ได้ทำการเลือกกำหนดค่าเลือกปรับแต่งเองเพื่อให้ได้ Mazda3 ในที่ตัวเองต้องการ ดูเหมือนว่า Mazda Germany จะเป็นสาขาแรกที่เปิดให้ลูกค้าได้เลือกเข้าไปกำหนดตั้งค่าปรับแต่ง New Mazda3 แม้ว่าจะมีตัวเลือกให้เล่นน้อยไปหน่อยก็ตาม สำหรับตัวเลือกที่ทาง Mazda Germany มีมาให้ในการตั้งค่าปรับแต่งนั้นก็จะมีตั้งแต่การเลือกขุมพลังเครื่องยนต์ ที่ตอนนี้มีทางเลือกอยู่สองทางคือ เครื่องยนต์เบนซิน…